Vòng Quay Kim Cương Free Fire

Play Play

Số kim cương hiện có: 0

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*****guyễn Trúng 500 Kim Cương Cách đây 2 phút
*****Đào Trúng 110 Kim Cương Cách đây 7 phút
*****Vo Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 12 phút
*****g Thu Trúng 5000 Kim Cương Cách đây 17 phút
*****Nguyễn Trúng 3999 Kim Cương Cách đây 22 phút
*****Hưng Trúng 1000 Kim Cương Cách đây 27 phút
*****n Toàn Trúng 11999 Kim Cương Cách đây 32 phút
*****Văn Bảo Bảo Trúng 1500 Kim Cương Cách đây 37 phút
*****ống Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 42 phút
*****ao Trúng 2999 Kim Cương Cách đây 47 phút
***** Dung Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 52 phút
*****uyễn Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 57 phút
***** Hân Trúng 1000 Kim Cương Cách đây 1 giờ
***** Cu To Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 1 giờ