Vòng Quay Miễn Phí Khi Nạp Thẻ

Play Play

Số kim cương hiện có: 0

Bạn còn 0 lượt chơi. Miễn phí!

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*****Nguyen Trúng 500 Kim Cương Cách đây 32 giây
*****Nguyên Trúng 10000 Kim Cương Cách đây 5 phút
***** Nghĩa Trúng 7000 Kim Cương Cách đây 10 phút
*****ức Trúng 5999 Kim Cương Cách đây 15 phút
*****ung Trúng 500 Kim Cương Cách đây 20 phút
*****n Hải Dương Trúng 7999 Kim Cương Cách đây 25 phút
*****ntruong Nguyen Trúng 4999 Kim Cương Cách đây 30 phút
***** Thoại Liên Minh Trúng 15000 Kim Cương Cách đây 35 phút
***** Bảo Trúng 5000 Kim Cương Cách đây 40 phút
*****hanh Trúng 8999 Kim Cương Cách đây 45 phút
*****Kiên Trúng 899 Kim Cương Cách đây 50 phút
*****ải Nam Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 55 phút
*****Huan Trúng 5000 Kim Cương Cách đây 1 giờ
*****hư Vi Van Trúng 3999 Kim Cương Cách đây 1 giờ