VQ AK Rồng Xanh

Play Play

Số kim cương hiện có: 0

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*****uội Trúng 2999 Kim Cương Cách đây 4 phút
*****Nguyễn Trúng 6000 Kim Cương Cách đây 9 phút
*****Thiên Bình Trúng 7000 Kim Cương Cách đây 14 phút
*****n Khoa Nam Tuyền Trúng 5000 Kim Cương Cách đây 19 phút
***** Hữu Lợi Trúng 7000 Kim Cương Cách đây 24 phút
*****Tiến Trúng 7000 Kim Cương Cách đây 29 phút
*****hái Ba Tuổi Trúng 1000 Kim Cương Cách đây 34 phút
*****Phan Trúng 7000 Kim Cương Cách đây 39 phút
***** Khánh Trúng 7999 Kim Cương Cách đây 44 phút
***** Trang Trúng 3000 Kim Cương Cách đây 49 phút
*****n Hoàng Minh Kha Trúng 7000 Kim Cương Cách đây 54 phút
*****lin Rgjota Trúng 50 Kim Cương Cách đây 59 phút
*****ệt Trúng 1500 Kim Cương Cách đây 1 giờ
*****iến Trúng 90 Kim Cương Cách đây 1 giờ