VQ AK Rồng Xanh

Play Play

Số kim cương hiện có: 0

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*****Thanh Lâm Trúng 2000 Kim Cương Cách đây 3 phút
*****Bảnh Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 8 phút
*****Hoang Van Minh Trúng 1000 Kim Cương Cách đây 13 phút
*****Đăng Võ Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 18 phút
*****Nè Trúng 7000 Kim Cương Cách đây 23 phút
*****n Vỹ Trúng 9000 Kim Cương Cách đây 28 phút
*****Trinh Trúng 5000 Kim Cương Cách đây 33 phút
***** Thảo Trúng 90 Kim Cương Cách đây 38 phút
***** Trúng 50 Kim Cương Cách đây 43 phút
*****n Tấn Tài Trúng 99 Kim Cương Cách đây 48 phút
*****t Trúng 800 Kim Cương Cách đây 53 phút
***** Như Trúng 99 Kim Cương Cách đây 58 phút
*****ầy Trúng 7000 Kim Cương Cách đây 1 giờ
***** Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 1 giờ